سلامی خدمت دوستای عزیـــــز ارمیhttp://pic2.sc.chinaz.com/Files/pic/faces/2411/126.gif

ماامادیم با شروع داستان جدید و افتتاح سایت جدیدمون دست بزنید http://pic2.sc.chinaz.com/Files/pic/faces/2411/09.gif

بعله اینم از معرفی کاپل اولین داستان ما:

جین——->>هدیه(جیسا)


جیمین—–>>حنا(هانا)


وی——>>سپیده(دنی)


شوگا—–>>هورام(یورا)


جونگ کوک—–>>مریم(مینجو)


جی هوپ——>>فاطمه(ریکا)


رپ مون——–>>شکیبا(دنساdensa)

باورکنید من اصلا توکارپارتی بازی نیستم جدی میگمhttp://pic2.sc.chinaz.com/Files/pic/faces/2411/145.gif

http://8pic.ir/images/bt9kgjvvf1v0oy58qoou.png