خووووووووووووووووووووووووووووووووووووب اینم از داستون جدید بنده
این الان داستون نیستاااااا معرفیشونه
بفرما ادومه تا آشنا شید با کسایی ک تو داستان هستندایشون دنی هستند هم زوج وی
دنی=خودم
زینب+ویایشون کارن هستند هم زوج کوکو ی خودمون خخ
سحر+کوکی

ایشون هم نگین ون بنده هم زوج آقا جیمنک خخ
آران+جیمین

ایشونم ماریا هستند هم زوج اوپا جین
مریم+جین


و هیورین هم زوج آقا نام جون
سوگند+نام جون
و اینک ملودی هم زوج جی هوپ
ملود+جی هوپ

وتاتیانا هم زوج شکر
شفق+شوگا