سلااااااااااام ب بچه های گلو منگول خخخخ

من نویسننده ی جدیدم...تازه اومدم...

منو نگین این جارو آباد میکنیم و میترکونیم

قول میدم

ب شرط این ک شما هم با نظراتون مارو همراهی کنید

و امید وارم دوستایی خوبی باشم